Flow – Koekoek klok

Flow
Elk heel uur zal Homey de tijd melden, voorafgaand met het geluid van een koekoeksklok

Apps

  • Better Logic
  • Soundboard

Variabelen (Better Logic)

Werking
Deze flow bestaat uit 2 flows.
Flow 1 kijkt of de tijd tussen 08:00 en 12:00 uur is. Als dit het geval is, wordt het geluid afgespeeld en zal Homey de tijd vermelden. Wanneer de tijd na 12:00 uur is, zal Flow 2 worden uitgevoerd.

In Flow 2 wordt als eerste een variabele “klok” (NUMBER) gevuld met de berekende waarde (bijv. 17:00 * 24 wordt 17). Vervolgens wordt van variabele “klok” 12 afgehaald (bijv. 17-12 wordt 5) en het restultaat komt in variabele “tijd” (NUMBER). Vervolgens wordt het geluid afgespeeld en zal Homey de tijd vermelden (bijv. “Het is 5 uur” in plaats van “Het is 17 uur”)

Tijd is voor 13:00 uur

Tijd is na 12:00 uur

Like
3