Sturen op gebeurtenissen

Binnen Domoticz is er de mogelijkheid om te sturen op gebeurtenissen. Dit kan bijvoorbeeld met blokschema’s. Dit kan je binnen Domoticz instellen door te gaan naar “Instellingen – Meer opties – Gebeurtenissen”. Hieronder een aantal voorbeelden:

Rolluik sluiten

In onderstaande gebeurtenis, wordt het rolluik automatisch gesloten bij zonsondergang.

Rolluik openen

In onderstaande gebeurtenis, wordt het rolluik automatisch geopend op vaste tijden. Hiervoor is er een onderscheid gemaakt tussen weekdagen en het weekend.

Opmerking:
Let op dat je de juiste zaken groepeert, zodat je geen onverwachte gebeurtenissen krijgt. In het voorbeeld van Rolluik Openen, dienen “Day ≠ Saterday and Day ≠ Sunday” gegroepeerd te zijn (rode omlijning) binnen de totale groep (gele omlijning). Anders zal het rolluik van vrijdag op zaterdag-nacht om 00:00 uur geopend worden.

Lamp(en) aan met behulp van een PIR

In onderstaande gebeurtenis wordt gebruik gemaakt van een Neo Coolcam PIR Motion Sensor, die bij detectie tussen 23:00 uur ‘s avonds en 07:00 uur ‘s ochtens een lamp aanzet op 50% sterkte. De lamp zal na 1 minuut weer uit gaan.

Melding bij openen raam of deur

Door gebruik te maken van de Neo Coolcam Raam/Deur sensor wordt er een signal Open of Dicht afgegeven. In onderstaand voorbeeld is er nog een extra Dummy Switch (Beveiliging). Als deze aan staat en er gaat een deur open, dan zal er een melding verstuurd worden.

Raam of Deur langer dan 5 minuten open

Zeker in de wintertijd wil je geen deuren open laten staan i.v.m. de verwarming. Onderstaand script zal een melding geven, wanneer een raam of deur (in combinatie met bijvoorbeeld een Neo Coolcam Raam/Deur sensor) langer dan 5 minuten open staat. Het script is afkomstig van het Domoticz Forum.

-- script_time_dooropen.lua
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate['Sensor Achterdeur']
-- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
 
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
minutes = string.sub(s, 15, 16)
seconds = string.sub(s, 18, 19)
 
commandArray = {}
 
t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
difference = (os.difftime (t1, t2))
if (otherdevices['Sensor Achterdeur'] == 'Open' 
  and difference > 300 and difference < 600) then
  commandArray['SendNotification']='Melding#Achterdeur langer dan 5 minuten open!'
  print("Achterdeur open")
end 
 
return commandArray
Like
2